sonna.com.ua

  • EURO-PLECH
  • EURO-PLECH

Ploché strechy | Ploché strechy

Plochá strecha je strešná konštrukcia alebo strecha so sklonom nanajvýš 5 °. Sklon strechy sa volí tak, aby bolo zaistené ľahké odtekanie dažďovej vody alebo vody pri roztápaní snehu. Strecha býva po celom obvode obohnaná atikou. Optimálny sklon je 3 %. Strechy , najmä ploché strechy , patria medzi najviac exponované časti budovy . Preto je správne konštrukčné zloženie jej určujúcim faktorom pre dĺžku životnosti strechy . Pre návrh konštrukcie strechy je potrebné poznať špecifiká konkrétneho objektu a miestnych podmienok danej lokality , v ktorej sa objekt nachádza.

Typy plochých striech :

  • Falcované
  • Fatrafol

Fotogaléria