sonna.com.ua

  • EURO-PLECH
  • EURO-PLECH

Plechové

V súčastnosti sa plechové strešné krytiny stávajú populárnymi, pretože preukazujú oprávnenosť svojho používania. Medzi najväčšie výhody plechovej krytiny sú nízka hmotnosť, rýchla montáž a široká ponuka farebného prevedenia. Práve nízka hmotnosť predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov. Vďaka nízkej hmotnosti sa výrazne znižujú výdavky pri výrobe krovu.

Ich prednosť spočíva aj v tom, že sú veľkoformátové, čo v porovnaní s realizáciou pálených, betónových krytín ušetrí takmer 75 % času pri ich montáži. Aby mohla plechová krytina správne plniť svoju funkciu, je nevyhnutné dodržať výrobcom odporúčané montážne postupy.